เกี่ยวกับเรา
  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร โดยริเริ่มก่อตั้งจากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีส่วนประกอบและประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันไป หนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และได้มีการพัฒนาต่อยอดมาจากสูตรตำรับของคุณหมอแสง หรือนายแสงชัย แหเลิศตระกูล...
รางวัล
2019
BRILLIANT ASEAN
PRODUCT AWARDS 2019
2018
THE BEST
CEO 2018
2018
THE BEST BUSINESS&
PRODUCT 2018

ผลิตภัณฑ์
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS ประกอบไปด้วยส่วนผสมที่ได้คัดสรรวัตถุดิบ และสมุนไพรที่มีคุณภาพมากถึง 11 ชนิด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS ยังได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต, HACCP ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย และตราเครื่องหมายฮาลาล ซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้ชาวมุสลิมบริโภค
บทความ
ข่าวสารและกิจกรรม
วีดีโอ
เพิ่มเติม
ติดตามข่าวสาร
ที่อยู่ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล
โฮลดิ้ง จำกัด
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 15 ห้อง 1503
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ส่งข้อความติดต่อ